Translator Vs. Interpreter

មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថាតើ ​Translator និង Interpreter ខុសគ្នាដូចម្តេច? ខាងក្រោម​នេះជា​ចំលើយ៖ (១) Translator (ន) អ្នកបកប្រែឯកសារ (២) Translation (ន) ការបកប្រែឯកសារ (៣) Interpreter (ន) អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ (៤) Interpreting (ន) ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់